Zoals we jullie reeds eerder hebben medegedeeld hebben we als BC Appoldro enkele bedrijven bereid gevonden ons voor meerdere jaren te sponsoren, met als doel om de vereniging verder te brengen en in staat te stellen om nieuwe leden, inclusief jeugd, te werven. Onderdeel daarvan is ook kinderen die leven in armoede lekker te laten sporten en socialiseren.

Martijn Hendal gaf uitleg over de plannen voor de jeugd.

Het bestuur en verschillende mensen in de vereniging zijn dan ook verschillende projecten aan het opstarten, te weten:

  • scholen benaderen om sport aan de kinderen aan te bieden, dit geschiedt nu zeer incidenteel op de basisscholen;
  • contactmakenmeto.a.stichtingLeergeldomkinderendie opgroeien in armoede te laten sporten;
  • gratiskennismakingclinicsvoordewerknemersenhun gezinnen van de sponsors, dit betreft circa 100 gezinnen in de regio Apeldoorn.Als start van de samenwerking met de sponsors was er op 31 oktober een korte bijeenkomst bij onze hoofdsponsor Tomra, waarbij we de nieuwe clubshirts én de trainingspakken voor de technische staf hebben onthuld. Alle sponsors waren aanwezig en hielden een kort verhaal waar zij voor staan en waarom ze zich hebben verbonden aan BC Appoldro.
Een deel van het bestuur en de technische commissie van Appoldro en de sponsoren met het nieuwe clubshirt.

We zijn trots op deze samenwerking en kijken uit naar de mogelijkheden die dit schept voor onze vereniging! Onze sponsors zijn:

• Tomra
• Reijersen
• Ambiuzz
• LFHLease