Gedragscode

Binnen BC Appoldro gelden een aantal regels hoe wij vinden dat we als leden met elkaar en met het materiaal om moeten gaan.

Appoldro Kernwaarden

Je hebt tegenstanders nodig om badminton te kunnen spelen. Het is wenselijk dat iedereen met elkaar speelt en alle niveau’s door elkaar. Appoldro is een vereniging waar niemand wordt uitgesloten of gediscrimineerd om welke reden dan ook!

Houd je aan de spelregels! Mocht er discussie ontstaan over de regels; een meningsverschil over een shuttle op de lijn, het spelen over de netband of de shuttle raakt 2 rackets: roep dan let! En de rally wordt opnieuw gespeeld. Wil je precies weten hoe het werkt? Lees dan de spelregels:

Spelregels Badminton

Appoldro draagt de gehele gemeenschap waarbij een ieder zichzelf kan en mag zijn. We toleren geen discriminatie in het geheel: Cultuur, afkomst, gender of intelligentie.

Iedereen is wel eens gefrustreerd en dat mag. Een keertje schreeuwen of balen is niemand onbekend. Maar niet gericht op anderen. En zeker niet als het tot conflicten leidt. Mocht het te vaak voorkomen dan kan je geschorst worden!

Alle materialen geven we in bruikleen. We willen duurzaam omgaan met het materiaal. Van intentionele diefstal of vernielingen wordt direct aangifte gedaan.

Fair play vereist niet alleen dat iedere sporter zelf de spelregels naleeft, maar ook dat we elkaar bij Appoldro blijven stimuleren naar de geest van badminton handelen.

Het gebeurt nog tè vaak dat spelers worden buitengesloten door niveau-verschil of omdat spelers een ‘sub-groep’ hebben binnen Appoldro. Als dit je overkomt: MELD HET AAN HET BESTUUR!!!

We kunnen hier geen toezicht op houden maar het bestuur staat niet achter dit gedrag. Iedereen moet met elkaar spelen.

Natuurlijk hoeft dit niet elke avond en kan je ook met je maten spelen. Maar sta open voor alle recreanten. Dit zijn de normen en waarden van Appoldro.

Natuurlijk gaan we er van uit dat alle leden zich houden aan deze regels. Toch kan het zijn dat een individueel lid het gevoel krijgt dat hij of zij niet volgens deze regels behandeld wordt. Appoldro heeft daarom een interne vertrouwenspersoon aangesteld.  De vertrouwenspersoon kan je ondersteunen als er sprake is van ongewenst gedrag binnen Appoldro.  Bij ongewenst gedrag kun je denken aan de volgende situaties:

Meld ongewenst gedrag

Je mag bijvoorbeeld niet meespelen als er een nieuw partijtje gevormd wordt, terwijl je al lang weer aan de beurt bent.

Beledigende opmerkingen over ras, geloof, seksualiteit en dergelijke. ook als ze zogenaamd als “grapje” bedoeld zijn kun je hier last van hebben.

Het kan hier bij gaan om verbaal geweld, bijvoorbeeld beledigende opmerkingen als je een fout maakt, maar ook fysiek geweld.

Flauwe opmerkingen over je uiterlijk, gluren naar geslachtskenmerken, het maken van seksueel getinte grappen.

Heb je last van dergelijke gedragingen neem dan contact op met de vertrouwenspersoon, Rob Brinkman. Je kan hem aanschieten in de zaal, maar als je liever niet wil dat anderen dat zien mag je hem ook bellen op nummer: 055-541 15 91  (zijn e-mail is: trainerrob@bcappoldro.nl).

Heb je nog vragen? Stuur ons een bericht.

    Feedback

    Сheck out our Instagram profile and follow us for bursts of inspiration