Basis – contributie
De contributie wordt per jaar, half jaar of kwartaal per incasso geïnd.

Bijdrage landelijke badmintonbond

Ieder lid van BC Appoldro is ook ingeschreven bij  Badminton Nederland:
(het bondsgeld is bij de contributieprijs inbegrepen)

Kinderen van minimahuishoudens in de gemeente Apeldoorn:
Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen deze kinderen ‘meedoen’ met hun leeftijdgenootjes.

Voor informatie klik hier op: leer geld apeldoorn-voorst

Opzegging van het lidmaatschap:
Het lidmaatschap van BC Appoldro loopt van 1 sept. t/m 31 aug. met stilzwijgende verlenging voor het volgende seizoen. Indien men het lidmaatschap van BC Appoldro op wil zeggen, dan dient dit op tijd te gebeuren. Vóór 1 mei dient men schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij de ledenadministratie van de vereniging (vicepenningmeester@bcappoldro.nl). De opzegging geldt dan vanaf het opvolgende seizoen dat op 1 september van start gaat. Uitzonderingen op deze regel worden alleen in overleg met het bestuur gemaakt.

N.B. Bij langdurige blessure of zwangerschap is opschorting van de contributie mogelijk. Hiervoor kunt u zich wenden tot de penningmeester (penningmeester@bcappoldro.nl).

Als je een proefles wil stuur dan een mail naar jeugd@bcappoldro.nl

Jeugd Basic
€ 84,-
Jaar contributie
Een trainingsavond
Jeugd Competitie
€ 150,-
Jaar contributie
Een trainingsavond
Een wedstrijddag

Volg onze Instagram profiel voor nog veel meer BC APPOLDRO

Regulier lid
€ 223,86
Jaar contributie
Vrij spelen op 4 speelavonden
Gratis deelname aan het jaarlijkse clubtoernooi
Regulier lid + ARC
€ 275,52
per jaar
Vrij spelen op 4 speelavonden
Training mogelijkheden
Inc. ARC Toeslag
Regulier lid + Bondscompetitie
€ 329,33
per jaar
Vrij spelen op 4 speelavonden
Training mogelijkheden
Inc. Bondscompetitie Toeslag
Exc. Shuttle Toeslag