Enquête zaal gebruik lente-zomer 2023

Op de laatste ALV is besloten om een extra zaal op de dinsdag te gaan huren. Een paar banen zullen gebruikt worden voor de bondscompetitie training, maar er zullen vooral banen beschikbaar gesteld worden voor vrij spelen.

Als bestuur zijn we benieuwd naar wat dit gaat doen met de verschuiving op andere avonden en hoe lang er zalen gehuurd moeten worden. Dit om zo efficiënt mogelijk de zalen in te kunnen zetten. Daarom nodigen we spelende spelers uit deze enquête in te vullen voor 15-05-2023.

Als je geen actieve speler bent binnen de vereniging willen we je vragen de enquête niet in te vullen.

  *

  *

  De volgende vragen gaan over de drukte op de speelavonden:

  *

  *

  *

  *

  *

  *